Diller


Osmanlı ve Safevi Minyatür Sanatında Sözelden Görsele Aktarılan İmgeler

LISTEN
HART 633 Osmanlı ve Safevi Minyatür Sanatında Sözelden Görsele Aktarılan İmgeler
Osmanlı ve Safevi Dönemi Resim sanatı hakkında genel bilgi veren bu derste, tarihi-edebi metinleri görsele dönüştüren nakkaşlar, kitap sanatındaki resim dili, konuları yorumlama biçimi, dolayısıyla bu alandaki zengin resim örnekleri tanıtılarak, yapılan bilimsel çalışmalardan okumalar yapmak hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında İslam-İran edebiyatının popüler konuları hakkında Osmanlı saray nakkaşhanesinde Osmanlı sanatçıları tarafından üretilen bazı minyatürlü eserler ayrıntılı olarak incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.