Diller


Sanat Tarihleri

LISTEN
HART 524 Sanat Tarihleri
Bu ders, öğrencinin farklı sanat pratik ve kuramlarının oluşturduğu farklı sanat tarihi yaklaşımlarını incelemesine olanak sağlayacaktır. Sanatsal olgusallık kavramı, tarih anlayışı arasındaki ilişki ve değerlendirmeler sorgulanacak, bunun yanı sıra sanat tarihine dönük temel eleştirel yaklaşımlar, yeni sanat tarihi anlayışları ele alınacaktır. Ders bu amaca dönük görsel malzemenin yoğun kullanımını öngörmektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -