Diller


Doktora Tez Dersi

LISTEN
GEN 699 Doktora Tez Dersi
Bu kredisiz ders, Doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik tez izleme komitesinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşları arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmayı amaçlar.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 141
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.