Diller


Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi

LISTEN
GEN 620 Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi
Toplumsal cinsiyetle bilgi arasındaki ilişkinin toplumsal, kültürel ve bilimsel bağlamlarda irdelenmesi; toplumsal cinsiyetin bilgi üretimi ve içeriği üzerindeki etkileri, doğurduğu taraflılık ve adeletsizlikler; bilgide nesnellik sorunu.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -