Diller


Yüksek Lisans Tezi

LISTEN
ES 599 Yüksek Lisans Tezi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslektaşlar arsında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 35
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.