Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ES 508 Avrupa İdari Hukuku ve Eurokrasi Select Term:
AB, aynı zamanda, sistemin nasıl işlemesi gerektiğini belirleyen büyük bir yasalar, yasal belgeler ve direktifler toplamıdır. Bu ders Acquis Communitarie'in çeşitli bileşenlerini ele alarak bunları yasama ve yürütme ile bağlantılandıracaktır. Şu anda oluşmakta olan idari kültürü ve bu kültürün AB üzerindeki etkisini anlayabilmek için AB'nin idari ortamında yetişen yeni bir bürokrat tipi, yani Eurokrat incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -