Diller


Ekonomik Büyüme ve Gelişme Teorisi

LISTEN
ECON 712 Ekonomik Büyüme ve Gelişme Teorisi
Endojen büyüme modelleri, innovasyon ve taklit modelleri, emek ve mali piyasaların işleyişinin büyümeye etkileri, uluslararası ticaret ve finansın büyümeye etkileri.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.