Diller


Teşvik Kuramı ve uygulamaları

LISTEN
ECON 704 Teşvik Kuramı ve uygulamaları
Asil-vekil modelleri, hiyerarşilerde kontrol mekanizmaları, gizli işbirliği çeşitleri ve önlenmesi, oyun teorisi yaklaşımları, Endüstriyel organizasyon uygulamaları.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.