Diller


İleri Makroekonomi

LISTEN
ECON 603 İleri Makroekonomi
Dışarıya açık piyasalar makroekonomisi - seçilmiş başlıklar; emek ve işsizlik, arama modelleri, eşleme modelleri.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : ( Masters Level ECON 506 Minimum Grade of D OR Doctorate ECON 506 Minimum Grade of D )AND ( Masters Level MATH 571 Minimum Grade of D OR Doctorate MATH 571 Minimum Grade of D )
Corequisite : -