Diller


Ekonomistler için Matematik

LISTEN
ECON 571 Ekonomistler için Matematik
Bu ders reel analiz, doğrusal cebir ve optimizasyona giriş niteliğindedir. Öğrencilerin küme teorisi, reel sayı sistemi, metrik uzaylar, sürekli fonksiyonlar, türev, Riemann integral, lineer denklem sistemleri, matrislerin manipülasyonu lineer dönüşümler, ortogonalite, özdeğerler / özvektörler, dışbükey kümeler, dışbükey fonksiyonlar, optimizasyon ve dualite ile ilgili temel kavramları keşfetmesi ve öğrenmesi beklenir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.