Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 521 Eğitim Ekonomisi ve Politikası Select Term:
Ekonomi içerisinde eğitimin rolü ve değeri; beşeri sermaye birikimi ve ekonomik büyüme; eğitimin özel ve kamusal finansmanı; eğitimin özel ve toplumsal getirisi; okul kalitesi ve eğitim üretimi; eğitime erişim; eğitimin sinyal teorisi; eğitimin nakdi olmayan faydaları; gelir dağılımı eşitlik ve toplumsal uyum; eğitim yönetişiminin değerlendirilmesi ve kullanılan yöntemler; kamunun müdahale araçları (sübvansiyonlar, şartlı nakdi transferler, krediler)
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -