Diller


Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II

LISTEN
CULT 592 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II
Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -