Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CULT 568 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri Select Term:
Bu ders siyasi ve tıbbi otoritelerin ve toplumdaki diğer kişilerin küreselleşmenin ve küresel karşılaşmaların sağlık eşitsizlikleri üzerindeki etkisini nasıl tartıştıklarını ve küresel ve yerel sağlık politikalarının bu eşitsizlikler etrafında nasıl şekillendiğini inceleyen yeni teorik perspektifleri ve etnografik çalışmaları içerir. Küresel sağlık kurumlarının sağlık eşitsizliklerine nasıl yaklaştıkları, sağlık politikalarının belirlenme ve uygulanma sürecinde devletlerin öncelikleri ve küresel dayatmalar arasındaki gerilimler, biyomedikal tıp ve alternatif tıp sistemleri arasındaki rekabet, küresel tıp teknolojilerinin yerel düzlemde yeniden yorumlanması ve küresel salgınların yerel etkileri bu dersin konuları arasında yer almaktadır. Bu ders aynı zamanda beden, cinsiyet, yaşam, hastalık, doğum, ölüm ve ilaç endüstrisi gibi konular üzerindeki küresel ve yerel etik tartışmaları da farklı bakış açılarını kapsamaktadır
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -