Diller


Teori, Araştırma ve Uygulama

LISTEN
CONF 541 Teori, Araştırma ve Uygulama
Bu ders öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin gözden geçirilmesi ve sentezlenmesi niteliğindedir. Dersin amacı uyuşmazlık çözümü alanına dair bütünlüklü bir bakış açısı sunmak, bunu yaparken de en yeni akademik katkıları ele almaktır. Öğrencilerden belirli uyuşmazlıklar çerçevesinde teori, araştırma ve uygulama arasındaki bağları ortaya koyan ödevler hazırlamaları beklenir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : ( Masters Level CONF 501 Minimum Grade of D AND ( Masters Level CONF 531 Minimum Grade of D OR Doctorate CONF 531 Minimum Grade of D )OR Doctorate CONF 501 Minimum Grade of D )AND ( Masters Level CONF 512 Minimum Grade of D OR Doctorate CONF 512 Minimum Grade of D )
Corequisite : -