Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CONF 541 Teori, Araştırma ve Uygulama Select Term:
Bu ders öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin gözden geçirilmesi ve sentezlenmesi niteliğindedir. Dersin amacı uyuşmazlık çözümü alanına dair bütünlüklü bir bakış açısı sunmak, bunu yaparken de en yeni akademik katkıları ele almaktır. Öğrencilerden belirli uyuşmazlıklar çerçevesinde teori, araştırma ve uygulama arasındaki bağları ortaya koyan ödevler hazırlamaları beklenir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -