Diller


Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi

LISTEN
CONF 532 Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi
Bu ders, örgütsel davranış ve insan çatışmasının kesiştiği bir alanı incelemektedir. Örgütler, dayanışma, etkili bir uyuşmazlık analizi ve yönetim becerileri gerektiren toplumun temel birimleridir. Bu ders, öğrencilerin, kişiler arası, grup içi ve örgütsel çerçevedeki sistematik çatışma konularının psikolojik ve davranışsal dinamikleri hakkında kavramsal anlayışlar geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler aynı zamanda, örgütsel sistem içindeki etkili tanımlama ve müdahale, uyuşmazlığın stratejik bir biçimde önlenme ve yönetme hakkında pratik beceriler de kazanacaklardır. Ders içerisinde, küçük grup çalışmaları ve örgütsel vakalarla ilgili alan çalışmaları gibi çeşitli didaktik teknikler kullanılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -