Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CONF 523 Uyuşmazlık Analizinde Konular, Kavramlar ve Teoriler Select Term:
Bu ders uyuşmazlık çözümü konusundaki önemli anahtar temalar üzerinde durur. Alanın deneyimli akademisyenleri tarafından milliyetçilik ve kimlik çatışmaları, dil-kültür ve kurumlar, uyuşmazlıkların küresel bağlamı, barış süreçlerinin temel dinamikleri gibi temel konularda iki haftalık yoğun seminerler verilir. Öğrencilerin sunulan her tematik modül üzerine kavramsal bir ödev hazırlamaları beklenir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -