Diller


Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü

LISTEN
CONF 510 Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü
Bu ders uyuşmazlıkların ve barış süreçlerinin farklı aşamalarında, örneğin uyuşmazlıkların şiddete dönüşmesini önleme, barış yapma, ve barışı sürdürme/olgunlaştırma gibi, çeşitli üçüncü taraf aktörlerinin oynadığı rolleri inceleyecektir. Dersin hedefleri, öğrencilere bir kavram olarak üçüncü taraf müdahalesini tanıtmak, bu müdahaleleri gerçekleştiren aktörlerin bakış açılarını ve kullandıkları strateji ve taktikleri anlamak, ve de bu müdahalelerin etkililiğini tartışmaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.