Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CONF 508 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık Select Term:
Çok partili müzakereler karmaşık etkileşimlerdir. Bu ders Avrupa Birliği çerçevesinde çok partili müzakerelerin sosyal yapısını inceleyerek çok partili müzakerelerin değişik açılarını açıklayabilecek nitelikte kuramsal çerçeveler öngörmektedir. Ampirik düzeyde ders AB'deki müzakereleri 3 ayrı seviyede ele almaktadır. İlk olarak, bu ders üye devletler ve AB kurumları arasındaki müzakereleri ve kurumsallaşmış müzakere tekniklerini incelemektedir. İkinci olarak, ders AB kurumlarının-Avrupa Komisyonu, Konsey ve Avrupa Parlamentosu- kendi aralarındaki müzakereleri ve son olarak da 1997 sonrası gelişen genişleme sürecinde aday ülkeler ile üye devletleri arasındaki müzakereleri çözümlemektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -