Diller


Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü

LISTEN
CONF 504 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü
Bu ders uyuşmazlık çözümü yaklaşımlarının kullanımı hakkındadır. Bir ülkenin dış politikasının geliştirilmesi ve uygulanması çerçevesinde politika belirleme ve diplomatik uygulamaların uyuşmazlık çözümü teorileri tarafından nasıl etkilenebileceği sorunu üzerinde durulur. Öğrenciler güvenlik merkezli dış politika yaklaşımları ile yenilikçi dış politika anlayışlarını karşılaştırırlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.