Sabancı Üniversitesi

Diller


Özgür Proje

LISTEN
Published on 21.04.2022 09:59

Özgür Proje Nedir?

Sınıfta yapılan üniversite eğitimi tipik anlamda pasif bir öğrenme modeli sunar. Oysa ilgi duymayı ve katılımı gerektiren öğrenme soru sorarak başlar. 

Kendi sorularınıza cevap aramanızı özendirmek, farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmenize yardımcı olmak, aktif bir öğrenme modeline yaklaşmak için 2011’de SSBF’de bağışçımız Ateş Aile Fonu ile birlikte ÖZGÜR PROJE girişimini başlattık. Daha sonra, Emir Gönel fonu ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin de katkılarını ekledik. Sınıftan hayata çıkmanız, ona eleştirel bir gözle dokunmanız için. Sizin sorunuz nedir?

Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgürdür.

Öğrenciler, kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilecekleri gibi, örneğin, sosyal amaçlar için fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişimi proje konusu olarak düşünebilirler. Sanatsal projeler, ya da sosyal girişimcilik konuları, ekonomik veya hukuksal içerikli projeler de dahildir. Yani, teknik mühendislik ve salt girişimcilik konuları dışında her şey…

Başarılı projeleri yürüten öğrenci arkadaşları sosyal proje yazımı ve yönetimini öğrenmeye teşvik edecek, onları TÜBİTAK, Açık Toplum Vakfı ya da AB proje çağrılarına katılmaları için özendireceğiz.

Kısacası, «siz sorun, biz finanse edelim, siz yanıtlayın.»

https://fass.sabanciuniv.edu/tr/ozgur-proje