Sabancı Üniversitesi

Diller


Mert Moral'ın makalesi Political Analysis'de yayınladı

LISTEN
Published on 23.03.2022 11:45

Mert Moral’ın ortak yazarlı ``Taking Distributions Seriously: On the Interpretation of the Estimates of Interactive Nonlinear Models'' başlıklı makalesi Siyaset Bilimi ana bilim dalının en yüksek etki faktörlü dergisi Political Analysis’de yayınladı.

Bu makalede doğrusal olmayan modellerde marjinal etkilerin hesaplanması ve yorumlanması için iki yeni metot öne sürülmektedir. Siyaset bilimi yazınında sıklıkla kullanılan ve birçok istatistik programının da dayandığı `ortalama marjinal etki' yaklaşımını eleştiren yazarların öne sürdükleri her iki yöntem de bu tip modellerdeki çarpımsal etkileşimlerin kurucu değişkenlerinin örneklem içerisindeki koşullu dağılımlarını dikkate almakta, bu sayede ilgili değişkenlerin tipik etkilerinin hesaplanabilmesini sağlamaktadır.

Yazarların geliştirdiği Stata kodu ve R paketi (``dame''), en sık karşılaşılan doğrusal-olmayan modeller için marjinal etki hesaplamalarına dair çeşitli örnekler sunarak önerilen yöntemlerin diğer araştırmacılar tarafından da kullanılabilmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Makalenin yayımlandığı Political Analysis dergisi, Journal Citation Reports'un 2020 sıralamasına göre siyaset bilimi alanında 182 dergi arasında birinci sırada yer almaktadır.

Mert Moral’ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.