Sabancı Üniversitesi

Diller


ÖZGÜR PROJE - Başvuruları Başladı Son Tarih: 24 Nisan 2021

LISTEN
Published on 24.03.2021 14:31

ÖZGÜR PROJE

SSBF’nin Öğrenci Projesi Girişimi

Son başvuru tarihi: 24 Nisan 2021

 

Amaç ve kapsam:

Kendi sorularınıza cevap aramanızı özendirmek, farklı yaklaşımları araştırıp uygulayabilmenize yardımcı olmak, aktif bir öğrenme modeline yaklaşmak için 2011’de SSBF’de bağışçımız Ateş Aile Fonu ile birlikte ÖZGÜR PROJE girişimini başlattık. Daha sonra, Emir Gönel fonu ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin de katkılarını ekledik. Sınıftan hayata çıkmanız, ona eleştirel bir gözle dokunmanız için. SİZİN Sorunuz nedir?

Öğrenciler proje konusunu belirlemekte tamamen özgürdür: kampüs içi sorunlara, bölgesel, ulusal hatta küresel kapsamlı konulara odaklanabilecekleri gibi, örneğin, sosyal amaçlar için fon yaratmak, sosyal farkındalık oluşturmak, bilimsel/eleştirel araştırma yapmak, ağ grupları kurmak ve harekete geçirmek, yoksulluk ve toplumsal gelişim düzeyini iyileştirici çalışmalar yapmak gibi değişik emek, takım ve beyin gücü gerektirecek her türlü girişimi proje konusu olarak düşünebilirler. Sanatsal projeler, ya da sosyal girişimcilik konuları, ekonomik veya hukuksal içerikli projeler de dahildir. Yani, teknik mühendislik ve salt girişimcilik konuları dışında her şey…

Başarılı projeleri yürüten öğrenci arkadaşları sosyal proje yazımı ve yönetimini öğrenmeye teşvik edecek, onları TÜBITAK, AB proje çağrıları gibi başvurulara katılmaları için özendireceğiz.

Katılım ve proje formatı: ÖZGÜR PROJE’nizi bireysel veya (tercihan) takım halinde oluşturabilirsiniz. Sadece lisans öğrencileri başvurabilirler. 

Takım olarak başvurularda, en az biriniz SSBF programlarına kayıtlı olmalı VEYA en az biriniz henüz diploma alanı seçmemiş olmalıdır (1. veya 2. Sınıf, ya da diller okulundan).

Bireysel başvuru yapıyorsanız SSBF programlarından birine kayıtlı VEYA henüz diploma alanı seçmemiş olmalısınız.

 

Başvuru dosyası (metni) aşağıdaki üç bölümü içermelidir:

(i) Proje’nin konusu: “iyi bir soru” ve muhtemel cevap yollarını ortaya koyan, çözüm veya analize yönelik atılması gereken adımların tespitini içeren metin (projenin motivasyonunu içeren maksimum iki sayfa).

(ii) Uygulama planı: amaca nasıl ulaşabileceği, aksiyon planı, varsa proje takımı içinde görev dağılımı ve neden proje takımına gerek duyulduğunu açıklayan metin (maksimum üç sayfa).

(iii) Bütçe: Projenin bütçesi ayrıca sunulacaktır. Harcamaların zamanlama ve gerekçelendirilmesinde gösterilen özen başvuruların değerlendirilmesinde önemli bir kriter olacaktır (aşağıdaki bütçe sayfası doldurulacaktır).

Projelerinizin 6 ay ile bir sene arasında uygulama süreleri olabilir. Değerlendirme jürisinin desteklemeye karar verdiği önceden belirli bir proje sayısı yoktur. Size önereceğimiz bir tipik proje bütçesi de yoktur (bazı projeler bütçe dahi gerektirmeyebilir, ama önemli bir emek yardımı gerektirebilir). Ancak 5000 TL üzeri ölçekteki projelerin desteklenmesi daha zayıf ihtimal olduğu için böyle bir başvurunun ayrıca 3.000 TL’den az olacak bir bütçe ile alternatif sunmasını öneririz.

 

Son başvuru tarihi: 24 Nisan, 2021

Başvurular elektronik dosya olarak oya.yegen@sabanciuniv.edu adresine gönderilecektir.

Önceki yıllardaki projeler ve deneyimler ile ilgili bilgi almak için Özgür Proje’nin sayfasına bakabilirsiniz. https://fass.sabanciuniv.edu/tr/ozgur-proje

Değerlendirme: Akademisyen, öğrenci ve sponsorlardan oluşacak jürinin belirleyeceği projeler Mayıs ayı başında açıklanacak ve uygulamaya alınacaktır.

Sponsor-bağışçılarımız İstanbul Politikalar Merkezi, Emir Gönel Fonu’na, Leyla Rosenberger’e ve birçok SU mezunumuza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ÖZGÜR PROJE’leri uygulamaya alınan projelerin yürütücüleri, biri proje süresinin ortasında diğeri sonunda olmak üzere iki rapor sunacaklardır. Raporlarda, proje amacının gerçekleşmesi kadar amaca yönelik yaratıcı gayretlere de yer verilecektir.

Her türlü bilgi için SSBF öğretim görevlisi Oya Yeğen’e başvurulabilir. oya.yegen@sabanciuniv.edu

Bütçe formu aşağıdadır.

 

ÖZGÜR PROJE bütçe kalemleri ve harcama planı önerisi 

Proje adı: 

Yürütücüler (isim ve telefon): 

Proje süresi: 

Proje toplam maliyeti (TL): 

Aşağıdaki tabloyu doldurun:

 

Harcama tarihi

Miktar (TL)

Amaç ve açıklama