Sabancı Üniversitesi

Diller


Öğretim Üyelerimiz Mert Moral ve Mustafa Oğuz Afacan'a TÜBA-GEBİP Ödülü

LISTEN
Published on 28.12.2020 14:20

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Mert Moral “Türkiye’de Siyasi Kutuplaşmanın Seçime Katılım ve Oy Verme Davranışlarına Etkileri” başlıklı projesi, Öğretim Üyesi Mustafa Oğuz Afacan ise “Üniversite Yerleştirmelerini İyileştirmek için Alternatif Finansman Sistemi” başlıklı projesiyle, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından her yıl düzenlenen “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı” kapsamında 2020 yılı TÜBA-GEBİP ödülüne layık görüldüler.

TÜBA-GEBİP Ödülleri; doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den bu yana veriliyor. Program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanı sıra, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 6 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık da sağlanıyor. Ayrıca, TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri TÜBA Genç Akademi doğal üyesi olarak kabul ediliyor.

 “Türkiye’de Siyasi Kutuplaşmanın Seçime Katılım ve Oy Verme Davranışlarına Etkileri” (Mert Moral)

Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçim sonuçlarını mahalle seviyesinde kayıt altına alan özgün ve geniş kapsamlı bir veri seti oluşturularak, hızla artan parti ve seçmen kutuplaşması ile coğrafi kutuplaşmanın partiler arasındaki oy geçişlerinin azalttığı ve seçime katılım oranını uzun vadede arttırdığını öne süren hipotezler test edilecektir.

Önerilen proje, bu doğrultuda Türkiye siyaseti literatürüne yapacağı katkıları yanında siyasi kutuplaşmanın seçmen davranışına uzun vadeli etkilerini tahlil edecek ilk çalışma olması ve literatürdeki geçmiş çalışmalardaki yöntemsel sorunlara çözümler getirmesi bakımlarından da siyasi kutuplaşma ve seçmen davranışı literatürlerine önemli katkılar yapmaktadır.

 

“Üniversite Yerleştirmelerini İyileştirmek için Alternatif Finansman Sistemi” (Mustafa Oğuz Afacan)

Aralarında Türkiye, Çin ve Brezilya gibi büyük ülkelerin de olduğu bazı ülkelerde üniversite yerleştirmeleri merkezi bir kurum tarafından yürütülür. Bu kurumlar öğrencilerden üniversiteler üzerine olan tercihlerini alarak belli bir algoritma kullanmak suretiyle üniversite yerleştirmelerini belirlemektedir. Bugünkü uygulamada her öğrenci yerleştirildiği programın harç yükümlülüğünü ödemekle yükümlüdür. Fakat Türkiye gibi üniversite harç yükümlülükleri için finans kurumlarının kredi uygulaması olmadığı bir ülkede bu katı kısıt yerleştirmelerde geri çevrilebilir verimlilik kaybına neden olmaktadır. Bir başka deyişle üniversitelerin harç yükümlülükleri hala karşılanırken öğrenciler kendilerinin daha çok tercih ettikleri programlara yerleştirilebilir.

Mustafa Oğuz Afacan projesinde üniversite yerleştirmelerinde harç transferleri marifetiyle bugünkü uygulamaya göre öğrencilerin kendilerinin daha çok tercih ettikleri programlara yerleştirilmelerini sağlayan bir (verimlilik artırımı) algoritma tasarlayacak. Bu algoritmanın yerleştirmelerinde öğrenciler kazanırken aynı zamanda da üniversiteler harç taleplerini karşılayabilecekler. Öğrencilerin kendilerinin daha çok istedikleri programlarda daha başarılı olacakları gerçeğinden yola çıkarak proje bulgularının eğitim kalitesinin artmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak 2020 TÜBA-GEBİP ödüllerini kazanan Öğretim Üyelerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.