Sabancı Üniversitesi

Diller


Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 2021

LISTEN
Published on 20.07.2020 11:26

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nün 2021 yılı konusu “Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri” olarak belirlendi. Ödülün son başvuru tarihi 15 Ocak 2021.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında belirlenen temaya en değerli katkıyı yapan bir kişiye Jüri Özel Ödülü verilecek.

Makale kategorisinde ise 45 yaşının altında üç  genç araştırmacıya ödül verilecek. Makale Ödülleri ve Jüri Özel Ödülü sahiplerini uluslararası ve bağımsız bir jüri belirleyecek.

Ödül Teması

Covid-19 pandemisiyle mücadelede dünyada hükümetlerin izlediği politikalar önemli farklılıklar göstermiştir. Bazı hükümetler olağanüstü hâl düzenlemeleriyle sosyal mesafe uygulaması yoluna gitmişken, diğerleri bu konuya bireysel tercih meselesi olarak yaklaşarak yurttaşlarını kendi kendilerini izole etmeye ikna etmeyi seçmiş ve bunda farklı oranlarda başarı elde etmişlerdir. Pandemiyle mücadelede hükümet politikalarının başarısı giderek daha fazla yurttaşların davranışlarına bağlı hâle gelmiştir. Sivil aktivizm, yurttaşların bir araya gelme, örgütlenme ve müdahil olma kabiliyetindeki düşüşle beraber kısıtlanmıştır. Yine de gıda ve maske gibi temel hizmetlerin sağlanması, doğru olmayan ve zararlı bilgilerin yayılmasının önlenmesi ve dezavantajlı ve marjinalleşmiş grupların korunmasına yönelik olarak yeni sivil toplum aktörleri ve yeni tip bir sivil aktivizm ortaya çıkmıştır.

Covid-19’un yayılmasıyla ilgili olarak algılanan tehdidin etkisini anlamamızda etkili olan sosyal ve psikolojik faktörler nelerdir? Pandemi; yaftalama, yabancı düşmanlığı, toplumsal tecrit, işini kaybetme korkusu, sağlık sistemine ve hükümetlere güvensizlik gibi potansiyel olarak uyumu bozan kolektif savunmacı davranışlar ile sosyal destek, yaratıcı kolektif eylemler ve yardımseverlik gibi uyumlu toplumsal davranışları artırmış mıdır?

Pandemi karşısında bu tür farklı hükümet politikaları benimsenmesinin ve yurttaş davranışının arkasında yatan faktörler nelerdir? Pandemi yeni hükümet politikaları ve yurttaş davranışını mı tetiklemiştir, yoksa hâlihazırdaki eğilimlere ve statükoya prim mi vermiştir? Pandemiye yaklaşımda, farklı toplumlarda bireysel ve/veya kolektif hayat tarzlarının yaygınlığı gibi toplumsal dayanakların etkileri nelerdir? Bireysel özerklik pandemi karşısında toplumların kolektif ihtiyaçları ile birlikte var olabilir mi? Türkiye’de hükümet ve yurttaşlar pandemiye nasıl yanıt vermişlerdir ve diğer ülkelerdekilere kıyasla bu yanıtlar nasıl değerlendirilebilir? Pandemiye verilen yanıtlar iklim değişikliği gibi diğer yakın tehditlerle daha iyi baş edebilmemize yardımcı olabilir mi?

MAKALE ÖDÜLÜ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
•             Başvurular https://award.sabanciuniv.edu/submityourentryform websitesi üzerinden yapılmalıdır. E-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
•             Bu yılın temasıyla ilgili İngilizce yazılmış makaleyle başvuru yapılabilir.
•         Tüm başvurular, daha önce yayımlanmamış yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.  NBER, CEPR Working Papers gibi dizinlerde veya akademik bölüm websitelerinde bilgisi yer alan çalışmalar, yayınlanmamış oldukları sürece kabul edilecektir.
•             Çalışmada imzası bulunan tüm araştırmacılar 1976 veya sonrası doğumlu olmalıdır.
•             Çalışmada birden çok yazarın imzasının olması halinde tüm yazarların başvuru koşullarını karşılaması gerekmektedir.
•             Başvurular pdf formatında yapılmalıdır.
•             Makale isimsiz olmalıdır. Makale üzerinde yazarlara ilişkin ibarelerden kaçınılmalıdır.
•             Yazı font büyüklüğü, satır aralığı gibi şekle ilişkin herhangi bir koşul bulunmamaktadır.
•             Başvuruya yazarın kısa özgeçmişi eklenmelidir.
•             Başvuruda ayrı bir sayfada tüm yazarların isim ve iletişim bilgileri, başvuru onayı ve çalışmayla ilgili 150 kelimeyi geçmeyen bir özet yer almalıdır.