Sabancı Üniversitesi

Diller


Melike Ayşe Kocacık Şenol'un (Siyaset Bilimi Doktora) Konferans Katılımı

LISTEN
Published on 07.05.2019 14:22

Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Melike Ayşe Kocacık Şenol 8-12 Nisan 2019'da "ECPR Joint Sessions 2019 UCL Mons" konferansında "Formal and Informal Intergovernmental Organisations in Time: Explaining Transformations in Global Governance" workshopunda "Bakanlık Açıklamaları ve Kararları: “Veri Olarak Metin” Yaklaşımıyla Dünya Ticaret Örgütü’nün Değişen Ekonomi Politikaları" başlıklı çalışmayı sundu.

Bakanlık Açıklamaları ve Kararları: “Veri Olarak Metin” Yaklaşımıyla Dünya Ticaret Örgütü’nün Değişen Ekonomi Politikaları

Özet: Ülkelerin ekonomik düzen ve ticaret hakkında ki tutumları zaman içerisinde nasıl değişiyor? Dünya Ticaret Örgütü’nün önemli karar mekanizmalarından biri olan Bakanlık Toplantıları’nda yer alan bakanlık beyanatlarının, ülkelerin ticaret ve ekonomi gündemlerini açıklamasında ve Dünya Ticaret Örgütü’nün gündemini belirlemesinde önemli bir ağırlığı vardır. Dolayısıyla ülkelerin zaman içinde bu beyanlarının farklılaşması ve ülkeler arası farklılıkların artıp artmadığını anlamak önemlidir.

Bu çalışmada Dünya Ticaret Örgütü’nün her iki senede bir yaptığı Bakanlık Toplantı’larında bakanların açıklamaları üzerinden, ülkelerin ekonomi ve ticaret alanındaki görüşlerinin benzeyip benzemedikleri incelenmiştir. Bu çalışmada 1996-2017 yılları arasında Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında yapılan bakanlık açıklamaları veri kaynağı olarak değerlendirimiştir. Ülkeler arası ve zamansal karşılaştırmaların yapılabilmesi için otomatik içerik analizi teknikleri kullanılmıştır.