Sabancı Üniversitesi

Diller


Senem Aydın Düzgit'in Yeni Projesi: EU-IDEA

LISTEN
Published on 11.09.2018 14:50

Söz konusu proje Avrupa Birliği'nde farklılaştırılmış entegrasyon modellerinin çalışılmasını hedeflemektedir. Proje, AB'de farklılaştırılmış entegrasyonun tarihi ve felsefi kökenlerini; yönetişim, hesap verilebilirlik, anayasacılık ve kimlik üzerindeki etkilerini; göç, dış politika ve ekonomi gibi politika alanlarındaki pratiklerini ve ulusal düzeyde farklılaştırılmış entegrasyon modellerine ilişkin siyasi ve toplumsal tercihleri inceleyecektir. Proje 15 ortaklı olup, toplam bütçesi 3 milyon Euro'dur. 

Proje Ortakları: IAI (koordinatör), CER, CIDOB, Royal Egmont Institute, EPC, European News Service, Finnish Institute of International Affairs, Notre Europe, Institut Za Demokratija Societas Civilis Skopje, Institute of International Relations (Çek Cumhuriyeti), Norsk Utenrikspolitisk Institut, Institut Fur Europaische Politik, University of Geneva, Groningen University, Sabancı Üniversitesi.

Projenin Süresi: 36 ay (3 yıl)