Sabancı Üniversitesi

Diller


Faruk Aksoy ve Melike Ayşe Kocacık Şenol'un konferans katılımı

LISTEN
Published on 16.04.2018 11:22

Konferans: ECPR Joint Sessions 2018 University of Nicosia 10-14 Nisan 2018

Başlık: Playing Field Sets on Fire: Do Democratic Institutions Dilute Violence in Strategies of Secessionist Movements?

Yazarlar: Faruk Aksoy and Melike Ayşe Kocacık Şenol

Özet:

Ayrılıkçı hareketlerin daha fazla şiddet içeren stratejileri benimsemelerinde demokrasinin farklı bileşenlerinin etkileri var mıdır? Ayrılıkçı hareketleri inceleyen literatür, demokrasinin, ayrılıkçı hareketlerin kullandıkları stratejilere olan etkilerinin incelerken, demokrasinin bir konsept olarak karmaşıklığını yeteri ölçüde dikkate almaksızın, basit ölçüler kullanılmaktadır. Bu çalışmada özgür ve adil seçim, ifade özgürlüğü, yatay hesap verilebilirlik gibi demokrasinin temel unsurları olan  bileşenlerin ayrılıkçı hareketlerin stratejilerine etkilerini ayrı ayrı incelemeyi amaçlıyoruz. Bu sayede, hem demokrasinin farklı birleşenlerinin, hem de delege demokrasisi, ve yarışmacı otoriter sistemler gibi melez rejimlerin ayrılıkçı hareketler üstüne etkilerini inceleyebilmiş olacağız. Bu bağlamda, farklı veri setlerini bir araya getirerek oluşturduğumuz veri seti ile demokrasinin farklı unsurlarının, ülkeler arasında ve yıllar boyunca, ayrılıkçı hareketlerin strateji seçimlerine olan etkisini istatistiksel olarak  test edebilmiş olacağız.