Sabancı Üniversitesi

Diller


Sosyal Bilimler Enstitüsü - Mart 2018 Tez Savunmaları

LISTEN
Published on 08.03.2018 09:38

Öğrencinin Adı-Soyadı:

Bengi Ruken Cengiz

Programı:

Siyaset Bilimi Doktora Programı

Tez Başlığı:

Who Wants Rights? Citizenship Perceptions on Rights and Liberties and Political Party Preferences in Turkey

Savunma Tarihi & Saati:

13 Mart 2018

Savunma Yeri:

Karaköy Minerva Han

Tez Jürisi:

Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu (Danışman)
Prof. Dr. Ayhan Kaya
Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay
Yrd. Doç. Dr. Başak İnce
Doç. Dr. Özge Kemahlıoğlu

Özet: