Sabancı Üniversitesi

Diller


Yeni Ders: SPS 384 - Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları

LISTEN
Published on 21.09.2016 13:51

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI

Bu derste ekolojik krizin ve çevre sorunlarının temelleri ve başta küresel iklim değişikliği olmak üzere, çevre sorunlarının bilimsel ve politik yönleri ele alınmaktadır. İklim değişikliği gezegeni tehdit eden en önemli sorun olmanın yanı sıra, uluslararası siyaset, çevre hukuku, sosyal hareketler ve sürdürülebilir ekonomi politikalarıyla ilgili tartışmaların kesişme noktasında yer alır. Bu ders öğrencilere siyaset kuramının yeni alanları olan ekolojik yurttaşlık ve çevre adaletinin de aralarında olduğu çevre politikalarının temel kavramlarını kullanacak beceri ve yöntemleri kazandırmaktadır. Uluslararası çevre politikaları, yeşil hareket ve çevre hareketleri, iklim yönetişimi ve gıda politikaları tartışılacak konular arasındadır.