Sabancı Üniversitesi

Diller


Siyaset Bilimi doktora programı öğrencilerinin konferans katılımı

LISTEN
Published on 21.04.2016 14:46

Sabancı Üniversitesi, Siyaset Bilimi doktora programı öğrencisi Osman Şahin 7-10 Nisan 2016 tarihlerinde 74th Annual Midwest Political Science Association Conference'a katılarak, "Effects of Gender, Ethnicity, and Religion on People’s Perception of Democracy in Turkey" başlıklı makalesinin sunumunu yapmıştır.

Makale özeti:
Demokrasi çalışmalarında var olan literatür, demokrasinin idealize edilmiş ve daha soyut boyutları olan ifade özgürlüğü, dernekleşme özgürlüğü ve adil, serbest secimler gibi boyutlarına odaklanmıştır. Ancak bu türden bir odağın demokrasiyi insanların nasıl anladığına dair  bir bilgi sağlaması zordur. Bu araştırma Türkiye’deki farklı etnik, dini ve cinsiyet gruplarının demokrasiyi nasıl tanımladıklarına bakmaktadır. Bu bağlamda farklı, dini ve cinsiyet gruplarına mensup 60 bireyle yüz yüze görüşmeler ve ülke çapında 1804 kişiyle anket çalışması yapılmıştır. Yapılan analizler göstermiştir ki Türkiye’de insanların yaptıkları demokrasi tanımlarını kendi etnik, dini ve cinsiyet problemlerine ait problemleri referans noktaları alarak bir anlamda soyutlaştırmışlardır. Yine bu araştırma insanların demokrasi tanımlarıyla mensup oldukları etnik, dini ve cinsiyet grupları arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Bu çalışmayla vardığımız sonuçlardan birisi demokrasiyi literatürde tanımlarken aşırıya kaçan soyutlamaların insanların demokrasiye bakışlarını doğru bir şekilde tespit etmemizi engelleme ihtiyacı olduğudur. Vardığımız ikinci bir sonuç ise demokrasi çalışmalarının insanların demokrasiyi tanımlarıyla tarihsel ve siyasi bağlam arasındaki ilişkinin daha ciddi bir şekilde çalışılmasının gerekli olduğudur.  

 

 

 

Sabancı Üniversitesi, Siyaset Bilimi doktora programı öğrencisi Yasin Duman 17-19 Mart 2016 tarihleri arasında İtalya, Katanya'da  SeSaMO XIII Annual Conference kapsamında yapılan Migrants: Communities, Borders, Memories, and Conflict başlıklı konferansa katılmıştır. Konferans Italian Society for Middle Eastern Studies tarafından organize edilmiştir. Yasin, rekabetin yüksek olduğu başvurular arasından seçilerek katılımı için tam mali destek almıştır. 

PEACE AND CONFLICT RESOLUTION IN THE MIDST OF A WAR:

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN ROJAVA DEMOCRATIC AUTONOMY

Makale özeti:

Siyasi özerkliğe dair tartışmalar iki temel gruba odaklanmış durumda. Bir grup özellikle toplumsal, siyasi ve ekonomik çatışmaların yoğun ve özerklik talep edenlerin siyasi ve idari bir çözüm arayışında olduğu durumlarda siyasi özerkliğin etkili bir çatışma çözümü mekanizması olduğunu düşünmektedirler. Diğer grup ise, özellikle bir etnik grubun bağımsızlık ve devlet kurmaya dair güçlü bir motivasyonu olduğu durumlarda, siyasi özerkliğin çatışmayı tırmandırma aracı olduğunu düşünmektedir. Özerklik literatürü ışığında, bu tez Suriye iç savaşının ortasında Ocak 2014’te ilan edilen Rojava Demokratik Özerk Yönetimi’nin doğasını incelemektedir. Suriye’de geçmişte ve şimdi yaşanan sosyo-politik ve etnik-dini çatışmaları nasıl algıladıkları ve bu çatışmaları çözmek için ne tür strateji ve politika uyguladıklarını incelemek için Cezîre Kantonu bakanları, bakan yardımcıları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle derinlemesine görüşmeler yapıldı. Bu çalışma, çözüm pratiklerini Rojava Demokratik Özerk Yönetimi’nin Suriye hükümetiyle (ulusal), bölgesel ve uluslararası güçlerle (uluslararası) ve sivil toplum örgütleriyle (dâhili) ilişkisi temelinde değerlendirmektedir. Bu çalışma aynı zamanda Rojava Demokratik Özerk Yönetimi’nin sosyo-politik ve etnik-dini sorunların çözümü için Toplumsal Sözleşme esasına göre özerklik içinde güç dağılımı ve Rojava’daki bütün etnik ve dini gruplara tanıdığı grup özerkliği çerçevesinde geliştirdiği politikaları ve stratejileri tartışmaktadır. Bu çalışma ayrıca katılımcılar tarafından dile getirilen hali hazırdaki problemleri de tartışmaya açmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Rojava Demokratik Özerkliği, Suriye İç Savaşı, ademi-merkeziyetçilik, öz yönetim, iktidar paylaşımı, çatışma çözümü ve barış