Sabancı Üniversitesi

Diller


Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık Raporu yayınlandı

LISTEN
Published on 04.02.2016 10:17
Siyaset Bilimi Doktora öğrencilerimizden Damla Cihangir-Tetik'in proje koordinatörlüğünü yaptığı ve yazarlarından biri olduğu, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (Transparency International) Türkiye kolu olan Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin "Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık Raporu" yayınlandı. 
Rapor, Türkiye’de ve çeşitli demokratik ülkelerde siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanını, denetim süreçlerini ve medya ile ilişkilerini karşılaştırmalı bir şekilde ele alırken, Türkiye’de gerçekleşen Mart 2014 yerel seçimlerini, Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’ni, şeffaflık ve hesap verebilirlik açılarından incelemektedir. Denetim süreçlerinin detaylı ele alındığı raporda ayrıca, Dünya’da ve Türkiye’de bu alandaki tarihsel gelişmelere de yer verilmiştir.