Sabancı Üniversitesi

Diller


6. Dicle Koğacıoğlu ödülleri sahiplerini buldu.

LISTEN
Published on 07.01.2016 15:55

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından beş yıldır verilen “Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü”, 26 Aralık 2015, Cumartesi günü Minerva Palas’ta öğrenci konferansının ardından gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.“Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü”nde bu yıl birincilik ödülünü Northwestern Üniversitesi’nden Nisa Göksel "Alternatif Siyasi Alanda Annelik: Barış Anneleri’nin Politik ve Etik Mücadelesini Anlamak" başlıklı makalesi, ikincilik ödülünü Connecticut Üniversitesi’nden Caner Hazar "Türkiye’de Günlük Bir Strateji Olarak Toplumsal Cinsiyet Performansı" başlıklı makalesi ve üçüncülük ödülünü "Erkeklerin İnkârla Baş Etmedeki Kolektif Başarısızlığı: Türkiye’de Cinsiyet Rejimlerine Muhalif Erkek Örgütlerinin Sorunlarına ve Yetersizliklerine Karşı Olası Stratejiler" başlıklı makalesi ile Çağlar Çetin kazandı.

Düzenlenen konferansta ödül kazanan makalelerin yanı sıra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Arzu Maltaş Erol ve Ferda Aşık "Kadının Kent Arayışı: Anadolu Üniversitelerinde Mekân Deneyimlemeleri" ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’sinden Hilal Kara "Bir Ev İşçisinin Yol Hali: “Gündelikçi” Kadın Emeği Gözünde Kenti Anlamak" başlıklı makalelerini sundular.

Türkiye toplumu ve kültürü üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve genç araştırmacıları teşvik etmeyi amaçlayan öğrenci konferansı ve ödül töreninin açış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. Ayşe Öncü gerçekleştirdi. Ayşe Öncü konuşmasında Dicle Koğacıoğlu’nun kendisi için iz bırakan bir öğrenci olduğunu söyledi. Dicle Koğacıoğlu’nun akademik çerçeveyi aktivizmle zorladığını söyleyen Ayşe Öncü, Onun aktivizmle sınırları zorlamasının çok değerli olduğuna vurgu yaptı. Dicle Koğacıoğlu’nun ilk defa bir hukuk etnografisi yaptığını da sözlerine ekledi. Dicle Koğacıoğlu sayesinde, hukukun toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üretildiği bir alan olduğunu öğrendiğini belirtti. Ayşe Öncü konuşmasında 2015’te yaşamını yitiren Ferhunde Özbay’ı da andı. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü’nü kazanan makalelerin seçkisinden oluşan bir kitap ile her ikisinin de anısını yaşatacaklarını belirtti.

Açış konuşmasının ardından, tartışmacılığını Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşe Öncü’nün üstlendiği ilk panele geçildi. Panelde  Orta Doğu Teknik Üniversitesi’sinden Hilal Kara "Bir Ev İşçisinin Yol Hali: “Gündelikçi” Kadın Emeği Gözünde Kenti Anlamak" başlıklı makalesini dinleyiciler ile paylaştı. Hilal Kara, 32 ev işçisi kadın ile yaptığı görüşmelerin sonucunda; köyden kente göç ve iş hayatına geçiş olmak üzere iki önemli nokta üzerinde zamansal ilişki olduğunu belirtti. 32 kadının yarısından fazlasının 2000 yılından sonra çalışmaya başladığına dikkat çeken Hilal Kara, kadınların çocuklarının eğitimi için çalıştıklarını belirtti. Görüşme yaptığı kadınların hepsinin kendi oturduğu semt dışında bir yerde oturmak istemediklerinin altını çizen Hilal Kara, buralarda köydeki pratiklerini aynı şekilde yürüttüklerini söyledi.

İlk panelin ikinci konuşmacısı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Arzu Maltaş Erol oldu. Arzu Maltaş Erol, Ferda Aşık ile kaleme aldıkları "Kadının Kent Arayışı: Anadolu Üniversitelerinde Mekân Deneyimlemeleri" başlıklı makale üzerine konuştu. Arzu Malta Erol makalenin temelinde üniversitelerin Anadolu şehirlerine yayılması projesinin yer aldığını söyledi. Geometrik ve matematiksel olarak ele alınan mekan kavramının tanımının 19. yüzyılda değiştiğini söyledi. Makalede kentsel mekanı ele aldıklarını dile getirdi. Kentsel mekanın önemli özelliklerinden birinin toplumsal cinsiyet rollerinin üretildiği yerler olduğunu belirtti. Kent mekanlarının eril olduğuna dikkat çeken Arzu Maltaş Erol, kadının özel alana hapsedildiğini söyledi. Makale için üniversite öğrencisi 15 kadın ile görüştüklerini belirten Arzu Maltaş Erol, kadınların yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin giyim daha sonra da kentte dolaşım olduğuna dikkat çekti. 

İkinci panel Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik’in tartışmacılığında gerçekleşti.  Connecticut Üniversitesi’nden Caner Hazar "Türkiye’de Günlük Bir Strateji Olarak Toplumsal Cinsiyet Performansı" makalesi üzerine konuştu. Caner Hazar makalesinde Türkiye’de erkek eşcinselliği üzerine algılar üzerinde durduğunu belirtti. Ulus devletin kadınları erkeğin tamamlayıcısı olarak gösterildiği, devletin namus cinayetleri karşısında eylemsizliği, aktif partnerlerin eşcinsel olarak görülmediği konularına değindi. Türkiye’de erkek eşcinselliğinin görünmezliğine değinen Caner Hazar, eşcinsel erkeklerin toplumun katılaşmış erkeklik anlayışlarını kendi yararları için kullandıklarını söyledi. Geleneksel kadın ve erkek zıtlığından yararlandıklarını belirtti.

İkinci panelin ikinci konuşmacısı Northwestern Üniversitesi’nden Nisa Göksel oldu. Nisa Göksel "Alternatif Siyasi Alanda Annelik: Barış Anneleri’nin Politik ve Etik Mücadelesini Anlamak" başlıklı makalesini aktardı. Nisa Göksel, anneliğin meydanlarda başlayan buluşmalarda yerelde barış elçiliğine geçişini ele aldı. Hem ahlaklı hem de siyasi olmanın bir uyuşmazlık kaynağı olduğuna dikkat çeken Nisa Göksel, annelerin egemen iktidar ve kendi etnik gruplarıyla da girdikleri bir mücadele olduğunu söyledi. Devletin ahlak söylemine alternatif bir söylem geliştirdiklerine vurgu yapan Nisa Göksel, annelerin, devletin onlara sunduğu sorumluluğu reddederek ötekileri de içeren bir barış sözcülüğü üstlendiklerine dikkat çekti. Anneliğin, aile ilişkilerinden çıkıp barışın inşası için bir role büründüğünü belirtti.