Sabancı Üniversitesi

Diller


POLS MA öğrencimiz Hüseyin Arkın Raşit'in konferans katılımı

LISTEN
Published on 27.04.2014 01:21

Siyaset Bilimi MA öğrencimiz Hüseyin Arkın Raşit, 30 Temmuz - 1 Ağustos 2013 tarihleri arasında Charles University tarafından organize edilen "Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences"a katılmış ve "The Unacceptability of the Bisexual: A Critique of Identity through Biphobic Discourses in Turkey" başlıklı makalesini sunmuştur.

Konferans programı için:

http://thesocialsciences.com/_uploads/I13_Full_Program_7-22.pdf

 

Konuşma özeti:

Siyasi eylem süresince kimliklerin sabitlenmesinin direniş hareketleri arasındaki ittifak oluşumlarını engelleyip engellemeyeceği ve en başta hedeflenmiş baskıları yeniden üretip üretmeyeceği soruları kimlik politikalarıyla ilgili akademik ve siyasi tartışmaları uzun süredir meşgul etmektedir. Bu çalışma, belirli bir olgunun, yani Türkiye'de kendini eşcinsel olarak kimliklendiren çeşitli failler tarafından kullanılan ve hedonizm suçlamasından biseksüellik kılığıyla gerçek benliği saklama suçlamasına kadar uzanan bifobik diskurların incelenmesiyle bahsi geçen sorulara muhtemel cevaplar arayacaktır. Kendini eşcinsel olarak kimliklendiren çeşitli kişilerin kişisel beyanlarının ve bunlarla yapılan görüşmelerin diskur analizine tabi tutulması aracılığıyla, biseksüellerin küçük düşürücü ve hatta kötüleyici şekilde tasvir edilmesinin aslında bir "gey kimliğinin" fazla sabitlenmesiyle, imtiyazlı bir failin sadece onun heteroseksist hegemonyanın sonuçlarına katlandığı hissiyle fetişleştirilmesiyle ve "gey olmaya" tüm heteroseksüel olmayanların "saklanan geyler" şeklinde muamele görmesine neden olacak ölçüde mana yüklenmesiyle beslendiği gerçeğinin yanı sıra; homo-hetero ikiliğinin yoğun ölçüde yeniden üretildiğini gösterecektir. Kimliklerin kemikleşmesinin ve siyasi mücadelelerde bunlara çok fazla ölçüde dayanmanın, baskıcı çoğunluğun hegemonik diskurlarını yeniden üretirken yeni baskı biçimleri yaratma tehlikesi taşıdığını öne sürecektir.