Sabancı Üniversitesi

Diller


2013-2014 SSBF Lisansüstü Programları Mülakat Takvimi

LISTEN
Published on 27.04.2014 01:21

Başvuru Tarihi ve Kabul Sınavları

Başvurular için son tarih 31 Mayıs 2013’dür. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Siyaset Bilimi ve Tarih Programlarına başvuran tüm adaylar aşağıda belirtilen tarihlerde yazılı sınavda hazır bulunacak, yazılı sınav değerlendirmesi sonucunda uygun görülen adaylar e-posta ile mülakata davet edilecektir. Diğer programlara başvuran adaylar için ise başvuru belgeleri üzerinde yapılacak değerlendirme sonrasında, uygun görülen adaylar e-posta ile mülakata davet edilecektir.

Not: Yurtdışından başvuran adaylara yazılı sınav yapılmayacak, başvuru belgeleri üzerinde yapılacak değerlendirme sonrası uygun görülürse telefon veya kamera görüşmesi ile (Skype, vb.) mülakat yapılacaktır.

 

Yazılı sınav ve mülakat tarihleri aşağıdaki gibidir:

Avrupa Çalışmaları (Yüksek Lisans)

Mülakat**: 10 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF 2056

Bilgi için: Meltem Müftüler Baç, (216) 483 92 47, muftuler@sabanciuniv.edu

Ekonomi (Yüksek Lisans ve Doktora)

Mülakat**: 13-14 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF 2054

Bilgi için: Mehmet Barlo, (216) 483 92 84, barlo@sabanciuniv.edu

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (Yüksek Lisans)

Yazılı Sınav*: 12 Haziran 2013 – 10:30, Oda: SSBF G022
Mülakat: 13 Haziran 2013 – 13:00, Oda: SSBF G043

Bilgi için: Selçuk Artut, (216) 483 93 19, sartut@sabanciuniv.edu


Kamu Politikaları (Yüksek Lisans)

Mülakat**: 13 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF 2080

Bilgi için: İzak Atiyas, (216) 483 92 41, izak@sabanciuniv.edu

Kültürel Çalışmalar (Yüksek Lisans)

Mülakat**: 11-12 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF 2056

Bilgi için: Ayşe Parla, (216) 483 92 63, ayseparla@sabanciuniv.edu

Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans ve Doktora)

Yüksek Lisans Yazılı Sınav / Doktoraya Geçiş Sınavı*: 10 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF G049 ve G052
Mülakat** : 13 - 14 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF 2056

Bilgi için: Ersin Kalaycioğlu, (216) 483 93 45, kalaycie@sabanciuniv.edu

Tarih (Yüksek Lisans ve Doktora)

Yazılı Sınav*: 10 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF 2023
Mülakat** : 13 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF 2034

Bilgi için: Akşin Somel, (216) 483 92 78, somel@sabanciuniv.edu

Türkiye Çalışmaları (Yüksek Lisans)

Mülakat** : 12-13 Haziran 2013 – 10:00, Oda: SSBF 2054

Bilgi için: Halil Berktay, (216) 483 92 37, hberktay@sabanciuniv.ed

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü (Yüksek Lisans)

Mülakat**     : 10 Haziran 2013 – 10:30, Oda: SSBF 2054

Bilgi için: Betül Çelik , (216) 483 92 98, bcelik@sabanciuniv.edu

*Başvuran tüm adaylar yazılı sınavda hazır bulunacaklardır. Birden fazla lisansüstü programa başvuran adayların, bu programların sınavları arasında olası zaman çakışmaları yaşamaları durumunda, önceden, ilgili programların irtibat isimleriyle bağlantıya geçmeleri gerekmektedir.

**Mülakatlar için adaylara e-posta ile davet gönderilecektir.


Başvuran adayların lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini en geç 1 Eylül 2013 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.