Sabancı Üniversitesi

Diller


Korel Göymen Kentsel Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu başkanlığına seçildi

LISTEN
Published on 27.04.2014 01:21

Korel Göymen Kalkınma Bakanlığı Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Başkanı oldu. 

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi emeritus öğretim üyesi Korel Göymen, önce ismen Kalkınma Bakanlığı, Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonuna davet edildi ve sonra Komisyonun ilk toplantısında, oybirliği ile başkanlığa seçildi. Komisyon, hem 10. Beş Yıllık Planın ilgili bölümüne konacak metni hazırlayacak, hem de Türkiye'nin çeşitli kentlerinde başlatılacak kentsel dönüşüm uygulamalarının sağlıklı ve etkili olabilmesine ilişkin strateji ve önerileri uygulayıcı kurumlarla paylaşacak.