Diller


Sabri Sayarı GLODEM Danışma Kuruluna seçildi.

LISTEN
Published on 23.11.2010 01:00

Sabri Sayarı Koç Üniversitesi bünyesinde çalışan Küreselleşme  ve Demokratik Yönetişim Merkezi ‘nin (GLODEM) Danışma Kuruluna seçildi 

Leaflet

.