Sabancı Üniversitesi

Diller


SSBF Öğretim Üyesi Sabri Sayarı SEPS'in Yayın Danışma Kurulu üyesi

LISTEN
Published on 27.04.2014 01:21

Sabri Sayarı South European Society and Politics (SESP) dergisinin Yayın Danışma Kurulu üyeliğine davet edildi. 

Social Science Citation Index tarafından taranan SESP, Güney Avrupa üzerinde çalışan akademisyenler için referans niteliği taşıyan bir dergidir. SESP karşılaştırmalı ve interdisipliner analizlerin yanı sıra, Güney Avrupada yer alan ülkeler ve bu ülkelerin iç dinamikleri konularındaki araştırmalara da yer vermektedir.