Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
MATH 571 Matematiksel Analize Giriş Select Term:
R'de en küçük alt sınır özelliği, eşdeğer özellikler ve ilgili sonuçlar. Metrik uzaylar. Tamlık, kompaktlık, bağlantılılık. Fonksiyonlar, süreklilik. Fonksiyon dizileri, fonksiyon serileri. Daralma dönüşümü teoremi ve kalkülüse uygulamaları: Ters ve kapalı fonksiyon teoremleri.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : MATH 571R